DRUHY:   Malta - BS133Malta - BS133TSMalta - BS133I    

 


BS
133

Jednosložková maltová směs.
  
Výrobna:
SAPOL spol. s r.o. Heřmanův Městec - provozovna Prachovice
  

Certifikát:
č.: V-282/98 - č.V-430/2000
  

Materiál:
suchá směs plniv, pojiva a speciálních přísad
  

Použití:
Pro stříkané betony, opravy svislých a vodorovných ploch, výtluků, schodů, kanálových vpustí, vyrovnávací malta pod samonivelační malty a nátěry všech silikátových podkladů.
  

Charakteristika:
Rychle tuhnoucí vysoce pevnostní malta, míchá se pouze
s vodou v poměru na 10 kg malty 1-1,25 l vody. Nedoporučuje se po zahájení tuhnutí dodatečné dávkování vody. Doporučuje se nucené míchání. Nanáší se na dobře očištěný a řádně navlhčený podklad. Při nanášení za mrazu nesmí teplota čerstvé malty klesnout pod 10oC. Povrch je nutné po zatuhnutí řádně ošetřit - udržet vlhké minimálně 24 hodin.
Vhodné je použití geotextilie.
  

 
Vlastnosti:

Fyzikální a mechanické parametry:
 

 Sypná hmotnost [kg/m3]

1500-1600

 Objemová hmotnost [kg/m3]

2200-2300

 Zrnitost [mm]

0-4 (0-2)

 Přídržnost [MPa]

min. 1,5

 Odolnost proti rozmrazovacím cyklům [cykly]

min. 175

 Mrazuvzdornost [cykly]

min. 150

 

 

Dny

MPa

Pevnost v ohybu (minimálně)

1

3

3

5

28

7

Pevnost v tlaku (minimálně)

1

20

3

30

28

40

Sírano vzdornost.
Možnost práce do -10oC 

Balení a skladování:
Ventilové pytle s PE vložkou po 35 kg. 6 měsíců ode dne výroby
v suchém skladě.