DRUHY:  Cement - BS55c, Cement - BS55h          

 

BS55c
Rychle tuhnoucí vysoce pevnostní cement bez regulátoru tuhnutí.

Výrobna:
SAPOL spol. s r.o. Heřmanův Městec - provozovna Prachovice

Certifikát:
Technické osvědčení A1.1/01/0323/0/004

Materiál:
Jemně namletý portlandský slínek bez přísad

Použití:
K přípravě torkretačních směsí, utěsnění plošných průsaků, náhrada sádry

Charakteristika:
Rychletuhnoucí vysocepevnostní cement bez regulátoru tuhnutí, smíchá se dle níže uvedené receptury s kamenivem 0-4 mm s vlhkostí do 4% hm. k okamžitému zpracování. Míchat lze i ve spádové míchačce.
 
Směsná receptura pro maltu nanášenou torkretáží:
 BS55c [kg] 500
 Písek 0-4 mm [kg] 1600-2000

Po nanesení je povrch nutno vlhčit minimálně po dobu 24 hodin. Použití dalších přísad konzultujte s výrobcem.

Vlastnosti:

 Pevnost v ohybu [MPa] min. 7
 Pevnost v tlaku [MPa] min. 40
 Mrazuvzdornost [cykly] min. 100
 Přídržnost [MPa] min. 1,5

Balení a skladování:
Ventilové pytle s PE vložkou po 25 kg, big-bag, volně ložený. 6 měsíců ode dne výroby v suchém skladě.

POZOR!!!
Možnost přípravy torkretačních směsí dle požadovaných parametrů zákazníka, balených v pytlech 25, 50 kg, big-bazích 500-1000 kg, volně ložených